Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy zasad dodawania, edycji, usuwania oraz przeglądania treści ERW Śwaitowika.

Zasady działania ERW

ERW jest projektem budowanym na zasadach dobrowolności. Wszystkie teksty umieszczane w niej są tworzone w gronie otwartym, czyli przez ochotników i wolontariuszy. ERW nie ma właściciela, zarządza nią grupa osób, której skład może w każdej chwili ulec zmianie. Administratorzy oraz moderatorzy dbają jedynie o utrzymanie głównych założeń ERW, o jakość tekstów i ich merytorykę zgodną z tematyką encyklopedii. Zarządzeniem technicznym zajmuje się właściciel portalu i domeny Wikidot Inc, który udostępnia nieodpłatnie (lub odpłatnie w zależności od zakresu funkcjonalności) usługę WikiDot i On odpowiada za funkcjonowanie oraz wszelkie aspekty techniczne portalu. Zasady funkcjonowania tej usługi opisane są w regulaminie WikiDot. Administratorzy ERW nie wykonują kopii zapasowych i nie odpowiadają za ewentualne straty związane z awariami systemu. Nie odpowiadają również za ewentualne roszczenia związane z prawami autorskimi, jedynie, na uzasadnione żądania usuną sporne materiały zamieszczone w ERW.

Dodawanie treści

Każdy kto dodaje nowe materiały do ERW musi pamiętać o ustawie o prawach autorskich i respektować jej treści. Najlepiej jak umieszczane tu teksty i inne materiały będą własnością publikujących je osób. Podczas umieszczanie materiałów należy pamiętać o:

  • prawach autorskich
  • tematyce encyklopedii.
  • zasadach poprawnej polszczyzny
  • nie powielaniu treści
  • zakazach dotyczących dodawania niedopuszczalnych treści, a w szczególności: umieszczania danych personalnych bez zgody ich właścicieli, łamiących podstawowe normy współżycia społecznego, zawierających teksty nawołujące do nienawiści, wulgaryzmy, pornografię, etc. etc.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionego kasowania, edytowania i dopisywania treści do zamieszczonych artykułów. Mają również prawo blokowania i usuwania użytkowników, którzy łamią niniejszy regulamin.

Edycja i kasowanie treści

Zawartość każdego artykułu jest wynikiem kompromisu osób, które chcą mieć wpływ na ostateczną formę ich treści. Każdy może edytować i dodawać treść oczywiście w granicach rozsądku, czyli z poszanowaniem dotychczas wprowadzonego materiału. Jeżeli wprowadza się zasadnicze zmiany, należy je uzasadnić poprzez powoływanie się na źródło dodając przypisy. jeżeli czytelnik nie zgadza się z jakąś tezą i chciałby dodać coś lub rozwinąć istniejącą, należy zrobić to w taki sposób, by pojawiła się alternatywna treść, a nie treść zastępująca starą. np. jeżeli autor pisze, że krowa to zwierze łągodne, a ktoś się z tym nie zgadza, unika kasowania, czy przerabiania artykułu zminiając jego zasadniczy sens tylko pisze alternatywny artykuł, w którym wykłada swoje racje. Może do pierwszego artykułu dodać odnośnik, np: alternatywne usposobienia krowy. Jeżeli autorzy znajda kompromis i razem uzgodnią nowe stanowisko, mogą zmienić treść na nową, np. krowa to zwierze łagodne z wyjątkiem krów wściekłych. ;-)

Przeglądanie treści

Przeglądając treści artykułów należy pamiętać, że Światowika nie udziela gwarancji na zamieszczane w niej informacje. Oznacz to, że informacje w niej zawarte mogą być nieprawdziwe, przekłamane lub mogą zawierać błędy merytoryczne. Mimo to, autorzy oraz administracja EWR będą pracować nad tym, by takich treści było jak najmniej, a EWR przyczyniało się do rozwoju Rodzimowierstwa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License