Posążki z Iwankowic

Posążki bożków odnalezione w pobliżu wsi Iwankowcy na Ukrainie, na lewym brzegu Dniestru, uznawane za pozostałości pogańskiego kultu Słowian. Na powierzchniach figur widoczne są płaskorzeźby ludzkich twarzy przypominające w pewnym stopniu znalezisko z rzeki Zbrucz. Datowane są na mniej więcej IX w.

988578_580782428620897_1023724865_n.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License